cover-boryhome

Penta Real Estate

Bory Home etapa 1

Rezidenčný projekt Bory Home prináša
veľa možností a rôznych oddychových
či voľno-časových aktivít pre všetky vekové skupiny užívateľov. Hlavným zámerom bolo vytvorenie priestoru atraktívneho pre obyvateľov aj užívateľov.

Exteriérové sadovnícke úpravy vhodne dopĺňajú architektúru obytného súboru a tvoria hodnotný medziblokový priestor nielen s estetickou,
ale najmä s hygienickou a mikroklimatickou funkciou.

BoryByvanie-exterier-A
BoryByvanie-exterier-B
BoryByvanie-exterier-D
BoryByvanie-exterier-E
BoryByvanie-exterier-C

Nosným prvkom zelene sú extenzívne
a intenzívne trávnaté plochy vnútrobloku,
ktoré rešpektujú variabilitu terénu a dávajú
tak priestor detským hrám a rôznym voľno-časovým aktivitám. Trávnaté plochy sú vhodne doplnené solitérnymi, ako aj skupinovými zosadbami stromov a krov, ktoré napomáhajú vytvoriť príjemné prostredie predurčené k hrám a rekreácii a zároveň významnou mierou ovplyvňujú mikroklímu priestoru. V centrálnej zóne vnútrobloku nájdete detské herné prvky, športoviská, ako aj komunitnú záhradu.

Pri tvorbe návrhu sme si uvedomovali,
že jednotlivé prvky zelene (uličné stromoradia
a ostatné výsadby stromov) sú dôležitým krajinotvorným prvkom, o to viac, že riešené územie sa nachádza v krajine významne pozmenenej ľudskou činnosťou, a preto je potrebné k ich tvorbe pristupovať citlivo
s ohľadom na okolité prostredie, potenciálnu prirodzenú vegetáciu aj požiadavky a potreby obyvateľov obytného súboru – eliminácia alergénov a pod.

Celková plocha výsadieb / m2

18 647

Počet druhov rastlín / ks

84

Počet rastlín / ks

18 405
BoryByvanie-exterier-J
BoryByvanie-exterier-H
BoryByvanie-exterier-G
BoryByvanie-exterier-I
thumb-borybyvanie-2
PROJEKT
KLIENT
REALIZÁCIA

0000

GENERÁLNY PROJEKTANT
LANDSCAPE ARCHITEKTÚRA

3trees

CELKOVÁ PLOCHA VÝSADIEB / M2

18 647
Trávniky 13 807
Trvalky 377
Kry 3 043
Rozchodníkové koberce 1 418

POČET DRUHOV RASTLÍN / KS

84
Stromy 16
Kry 34
Trvalky 29
Cibuľoviny 5

POČET RASTLÍN / KS

18 405
Stromy 277
Kry 9 885
Trvalky 2 553
Cibuľoviny 5 690

Ďaľšie projekty

SkyParkVerejná zeleň

Rezidencie Pri mýteVerejná zeleň

Discovery ResidenceVerejná zeleň

Bory MallVerejná zeleň

MatadorVerejná zeleň

Vilové domy HrebendovaVerejná zeleň

Záhrada veľkého psaSúkromná zeleň

Umenie nad mestomSúkromná zeleň

Poľovnícky domSúkromná zeleň

Voňavá vidiecka záhradaSúkromná zeleň

Záhrada plná detíSúkromná zeleň

LoggieSúkromná zeleň

Bory Mall interiérInteriérová zeleň

Case StudiesSúkromná zeleň

favico

3TREES S.R.O.

HOTLINE

M +421 903 790 438              E hello@3trees.sk