cover-discovery

RMC Properties

Discovery
Residence

Dominantu priestoru tvorí navrhovaná
stavba vežovitého objektu uprostred mesta
a businessového diania, ktorého obytná funkcia sa premieta aj do riešenia nadväzujúceho vnútrobloku.

Celý pobytový priestor funkčne aj kompozične nadväzuje na vnútornú promenádu existujúceho Apollo Business Centra, s ktorým je objekt prepojený spojovacím chodníkom.

Discovery-exterior-1
Discovery-exterior-3
Discovery-exterior-4
Discovery-exterior-2

V návrhu je z drevitej vegetácie použitých 31 kusov
listnatých stromov, pričom prednostne sme sa v návrhu
zamerali na autochtónne domáce dreviny.

Vnútroblok pozostáva z priestoru rozčleneného
na niekoľko funkčných zón.

Centrálnu časť tvorí prechodová zóna,
ktorá zároveň slúži ako pobytový priestor
pre obyvateľov s lavičkami a detským ihriskom. Nástupný priestor do obytného objektu sa nachádza z južnej a zo severnej strany.

Z južnej strany je nutné prekonať terénne prevýšenie vo forme schodov, ktoré je doplnené
a sprevádzané trvalkovými výsadbami.

Severná časť pobytového priestoru je vyčlenená pre športové aktivity, ping-pong či skateboarding. Tento priestor je ohraničený intenzívne udržiavaným trávnikom. Kompozície krov miestami dopĺňajú trvalkové záhony komponované najmä z okrasných tráv,
trvaliek a cibuľovín.

Na východnej strane obytného domu je citlivo zakomponovaný  priestor navrhovaného malého parku, v ktorom je v jeho centrálnej časti umiestnená dažďová záhrada. Ide o umelo vytvorenú plytkú depresiu terénu, do ktorej
je zvedená dažďová voda zo strechy priľahlého objektu.

Dažďová záhrada je osadená špeciálne
zvolenými rastlinnými druhmi,
vzhľadom na stupeň ich zamokrenia.

Discovery-exterior-5

Celková plocha výsadieb / m2

2 468

Počet druhov rastlín / ks

38

Počet rastlín / ks

6 797
Discovery-exterior-8
Discovery-exterior-9

Discovery Residence
workout

thumb-discovery
PROJEKT
KLIENT

RMC Properties

REALIZÁCIA

0000

GENERÁLNY PROJEKTANT
LANDSCAPE ARCHITEKTÚRA

3trees

CELKOVÁ PLOCHA VÝSADIEB / M2

2 468
Trávniky 1 676
Trvalky 148
Kry 581
Rozchodníkové koberce 61

POČET DRUHOV RASTLÍN / KS

38
Stromy 8
Kry 6
Trvalky 18
Cibuľoviny 6

POČET RASTLÍN / KS

6 797
Stromy 31
Kry 1 817
Trvalky 730
Cibuľoviny 4 219

Ďaľšie projekty

SkyParkVerejná zeleň

Rezidencie Pri mýteVerejná zeleň

Bory Home etapa 1Verejná zeleň

Bory MallVerejná zeleň

MatadorVerejná zeleň

Vilové domy HrebendovaVerejná zeleň

Záhrada veľkého psaSúkromná zeleň

Umenie nad mestomSúkromná zeleň

Poľovnícky domSúkromná zeleň

Voňavá vidiecka záhradaSúkromná zeleň

Záhrada plná detíSúkromná zeleň

LoggieSúkromná zeleň

Bory Mall interiérInteriérová zeleň

Case StudiesSúkromná zeleň

favico

3TREES S.R.O.

HOTLINE

M +421 903 790 438              E hello@3trees.sk