cover-stadion

NFŠ

Národný futbalový štadión

Kompozícia a návrh sadových úprav
vychádzajú z celkovej kompozície
rozmiestnenia navrhovaných objektov
a komunikácií.

nfs-foto-1
nfs-foto-3
nfs-foto-2
nfs-foto-4
NFStadion-exterier-1
NFStadion-exterier-3
NFStadion-exterier-7
NFStadion-exterier-8

Predmetom návrhu je estetické a funkčné riešenie ozelenenia verejných plôch objektu Národného futbalového štadióna a polyfunkčných objektov, vytvorenie reprezentatívneho a oddychovo-relaxačného prostredia pre jeho návštevníkov s ohľadom
na každodennú prevádzku a začlenenie do okolitého prostredia. Dôraz je kladený najmä
na nenáročnú údržbu a využitie izolačnej
a rekreačnej funkcie zelene.

Plocha pred hlavným vstupom je doplnená zeleňou  vo forme vyvýšených záhonov trojuholníkovitého tvaru, ktoré dotvárajú
pohľad na priečelie budovy. Hmotu zelene
na pravidelných plochách vytvoria výsadby
drevín s podsadbou trvalkových záhonov.

Celková plocha výsadieb / m2

2 732

Počet druhov rastlín / ks

35

Počet rastlín / ks

21 716
NFStadion-exterier-9
NFStadion-exterier-10

Národný futbalový štadión
vnútroblok

NFStadion-exterier-14

Dreviny boli kompozične zvolené
ako viackmenné, stredne veľké stromy
s pôsobiacim jarným aspektom kvitnutia
a aspektom neskoršieho jesenného prefarbenia.

Trvalkové záhony nadväzujú na geometriu vyvýšených záhonov. Základ výsadieb tvoria štyri druhy stredne vysokých tráv striedajúce
sa v ostrouhlých, tupouhlých, pravouhlých trojuholníkoch.

NFStadion-exterier-11
NFStadion-exterier-12
NFStadion-exterier-13
NFStadion-exterier-15

Národbný futbalový štadión
vnútroblok

04_nfs_bytovka_20160407
05_nfs_bytovka_20160407
thumb-nfs
PROJEKT
KLIENT

NFŠ

REALIZÁCIA

0000

KONCEPT ARCHITEKT

Ing. arch. Karol KÁLLAY st.
Ing. arch. Karol KÁLLAY ml.
Ing. arch. Branislav BOLČO
Ing. Radovan VALENTA

GENERÁLNY PROJEKTANT

Neustále, s.r.o.

LANDSCAPE ARCHITEKTÚRA

3trees

CELKOVÁ PLOCHA VÝSADIEB / M2

2 732
Trávniky 1 498
Trvalky 1 010
Kry 224

POČET DRUHOV RASTLÍN / KS

35
Stromy 4
Kry 1
Trvalky 20
Cibuľoviny 10

POČET RASTLÍN / KS

21 716
Stromy 25
Kry 1 126
Trvalky 6 503
Cibuľoviny 14 062

Ďaľšie projekty

SkyParkVerejná zeleň

Rezidencie Pri mýteVerejná zeleň

Discovery ResidenceVerejná zeleň

Bory Home etapa 1Verejná zeleň

Bory MallVerejná zeleň

MatadorVerejná zeleň

Vilové domy HrebendovaVerejná zeleň

Záhrada veľkého psaSúkromná zeleň

Umenie nad mestomSúkromná zeleň

Poľovnícky domSúkromná zeleň

Voňavá vidiecka záhradaSúkromná zeleň

Záhrada plná detíSúkromná zeleň

LoggieSúkromná zeleň

Bory Mall interiérInteriérová zeleň

Case StudiesSúkromná zeleň

favico

3TREES S.R.O.

HOTLINE

M +421 903 790 438              E hello@3trees.sk