cover-matador

Matador

Návrh sadových úprav v riešenom území vychádza z celkového urbanistického konceptu záujmového územia. Sadové úpravy tak vytvoria hodnotné priestory s estetickou, hygienickou, mikroklimatickou, izolačnou, ale aj športovo-rekreačnou funkciou.

Matador-exterior-2
Matador-exterior-1
Matador-exterior-4
Matador-exterior-10

Návrh riešenia je dielom vychádzajúcim
z analýz priestoru, architektonického návrhu
a špecifík daného územia. Vizuálne atraktívna zeleň v tesnej blízkosti obytného súboru má slúžiť na zvyšovanie kvality života a inšpiruje
k aktívnemu tráveniu voľného času
v prirodzenom prostredí.

Základným záväzným architektonickým prvkom projektu sú fragmenty objektu
historickej lisovne situované v centrálnej časti.


Architektonický návrh novej výstavby tvoria štyri za sebou stojace obytné budovy.

Vegetačné plochy sú funkčne rozdelené na výsadby medzi budovami a okrajovú zeleň. Okrajové časti tvoria prevažne javory, výsadby krov a extenzívny trávnik, v centrálnych zónach navrhujeme vysoko atraktívne trvalkové záhony. Tie sa počas vegetačnej sezóny menia svojou výškou, farbami kvitnutia a textúrou.

Špecifickou časťou výsadieb sú nádoby
na strechách. Okrem estetickej funkcie prispievajú výsadby na strechách k zlepšeniu mikroklimatických podmienok, zadržaniu vody a rozširujú životný priestor človeka.

Matador-exterior-9

Celková plocha výsadieb / m2

6 277

Počet druhov rastlín / ks

70

Počet rastlín / ks

23 763
Matador-exterior-8
Matador-exterior-6
Matador-exterior-5
PROJEKT

Matador

KLIENT

XXXXXXXXX

REALIZÁCIA

0000

GENERÁLNY PROJEKTANT
LANDSCAPE ARCHITEKTÚRA

3trees

CELKOVÁ PLOCHA VÝSADIEB / M2

6 277
Trávniky 4 124
Trvalky 344
Kry 1 808

POČET DRUHOV RASTLÍN / KS

70
Stromy 14
Kry 23
Trvalky 28
Cibuľoviny 5

POČET RASTLÍN / KS

23 763
Stromy 127
Kry 7 242
Trvalky 6 890
Cibuľoviny 9 504

Ďaľšie projekty

SkyParkVerejná zeleň

Rezidencie Pri mýteVerejná zeleň

Discovery ResidenceVerejná zeleň

Bory Home etapa 1Verejná zeleň

Bory MallVerejná zeleň

Vilové domy HrebendovaVerejná zeleň

Záhrada veľkého psaSúkromná zeleň

Umenie nad mestomSúkromná zeleň

Poľovnícky domSúkromná zeleň

Voňavá vidiecka záhradaSúkromná zeleň

Záhrada plná detíSúkromná zeleň

LoggieSúkromná zeleň

Bory Mall interiérInteriérová zeleň

Case StudiesSúkromná zeleň

favico

3TREES S.R.O.

HOTLINE

M +421 903 790 438              E hello@3trees.sk